Singing Source  (1993)

Singing Source (Zingende Bron) is een Christelijke  Zangvereniging met een eigen geluid en gaan de muzikale uitdaging steeds weer aan en zijn daarom, met recht, trots op het koor. www.singingsource.nl

Singing Source tijdens het (kerk)korenfestival in Nieuwegein - 2 maart 2019 (foto Jaap Filius)

Singing Source tijdens het (kerk)korenfestival in Nieuwegein - 2 maart 2019 (foto Jaap Filius)

Zingen is leuk en zingen is gezond, maar om een goed koor te kunnen zijn is regelmatig repeteren noodzakelijk. Het koor houdt de muziek niet alleen voor zichzelf, maar treedt er ook mee naar buiten. Sowieso vier keer per jaar levert Singing Source een muzikale bijdrage aan een eredienst in de Dorpskerk van Nieuwegein.

Binnen het koor, dat bestaat uit ca. 50 mensen, moet alles goed verzorgd en geregeld zijn en daarom zijn er voor de diverse activiteiten commissies in het leven geroepen. Naast het bestuur heeft het koor nog een muziekkeuze- en feestcommissie en een redactie van de digitale nieuwsbrief: de Stemvork.